Projektowanie wnętrz możemy podzielić na 3 etapy:

PROJEKT KONCEPCYJNY

Współpraca projektant inwestor rozpoczyna się od spotkania, na którym poznajemy miejsce przyszłej realizacji projektu i oczekiwania. Podstawą dalszych prac jest dokumentacja zdjęciowa istniejących wnętrz, rzuty, inwentaryzacja.
Zakres opracowania projektu koncepcyjnego, przelanie pomysłów na nośniki:
Koncepcja układu funkcjonalnego wnętrza w formie rzutów z elementami wyposażenia.
Widoki wybranych ścian.
Wizualizacje.
Czas trwania – w zależności od powierzchni projektowanego wnętrza ok. 3-4 tygodnie.

PROJEKT WYKONAWCZY

Po zakończeniu prac nad częścią koncepcyjną, przystępujemy do uszczegóławiania projektu w kolejnym etapie, którego efektem będzie sporządzony projekt wykonawczy.
Zawartość dokumentacji projektu wykonawczego wnętrz:
– rzuty wnętrza w skali 1:50/1:20
– przekroje wnętrza w skali 1:50/1:20
– rozmieszczenia punktów elektrycznych i hydrauliki 1:50
– rozmieszczenia punktów elektrycznych i dobór oświetlenia 1:50
– rysunki techniczne zabudowy meblowej
– końcowe wizualizacje wnętrza
– zestawienie materiałowy aranżacji wnętrza
– zestawienie elementów wyposażenia wnętrza

PROJEKT KOMPLEKSOWY

Po zakończeniu projektu wykonawczego i oddaniu klientowi dokumentacji wykonawczej, część projektowa jest zakończoną.
Nadzór autorski w ramach projektu kompleksowego to oferta skierowana do wymagających klientów. Decydując się na nadzór autorski inwestor może być pewien, że pojawiające się podczas budowy lub remontu problemy zostaną rozwiązane na bieżąco co usprawni przebieg prac. Projektant potwierdza w toku robót zgodność realizacji z projektem oraz wprowadza po uzgodnieniach rozwiązania zamienne w stosunku do wcześniej przewidzianych.